woensdag 14 januari 2015

Product review: PROPERCORN


Deze week liep ik door de supermarkt toen ik plots enkele leuke verpakkingen tegenkwam. Het waren zakken met popcorn met verschillende smaken. Toen ik het label bekeek, bleek het dat de popcorn glutenvrij is en daarbij natuurlijk gesuikerd. Waarom niet proberen? Ik pakte de gele zak en stopte hem in mijn winkelwagen.
Toen ik thuis was, heb ik de verpakking nog eens goed bekeken en het blijkt dat er wel een leuk verhaaltje zit achter de popcorn. De popcorn is uitgegeven door een Britse vrouw wie zot was op de popcorn van haar vader. Jarenlang hebben ze samen geëxperimenteerd om deze piekfijn te krijgen van smaak. De popcorn is volledig natuurlijk klaargemaakt en is gesuikerd door raapzaadolie. Vandaar ook de naam "PROPER"CORN. Dit past dus perfect binnen het plaatje van het FODMAP dieet!


En buiten de leuke tekeningen op de verpakking is da smaak ook nog eens fantastisch! Ik heb de "Sweet & Salty" getest en deze viel erg in de smaak. Zowel bij mezelf als bij mijn familie. De 2 zakken waren binnen de dag op! Oops...
Het is een combinatie van zowel zout en zoet. En toegeven, het is geniaal! Waarom heb ik dit zelf nog nooit geprobeerd?
Het fijne is dat het niet té zoet is of niet té zout. Je proeft namelijk de popcorn ook nog, wat vaak het geval niet meer is bij van die super gesuikerde varianten.
En om het af te maken is het bovendien ook nog een gezonde snack! Het bevat 130kcal per portie.


This week I was walking through the grocery store when I suddenly came across some nice packaging. There were bags of popcorn with different flavors. When I looked at the label, it appeared that the popcorn is gluten free and naturally sweetened. Why not give it a try? I picked up the yellow bag and put it in my cart.
When I got home, I gave good look at the package and it appears that there is a nice story behind the popcorn. The popcorn is created by a British woman who was crazy about the popcorn from her father. For years they have experimented together to get this tip-top flavor. The popcorn is naturally fully cooked and sweetened by rapeseed oil. That's why the name is "PROPER" CORN. This fits perfectly with the image of the FODMAP diet!

And beyond the cute drawings on the packaging, the taste is fantastic as well! I tested the "Sweet & Salty" and it was very good. Both myself and my family loved it. The two bags were gone in one day! Oops ... It is a combination of both salt and sweet. And I admit it, it is awesome! Why have I never tried this myself?
The good thing is that it is not too sweet or too salty. You see, you can taste the popcorn too, which is often no longer the case is with those super sweetened varieties.
And to top it off it is also also a healthy snack! It contains 130kcal per serving.